Структура власності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 1

Повідомлення про подання інформації про структуру власності

На виконання вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2 (далі – Порядок),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пі Ель Сейлз»

(зазначається повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за __2016 рік__ звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

  1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1000735390 від 15.03.2016 року.
  2. ФОРМА № 2 Відомості про власників істотної участі станом на 15 березня 2016 року.
  3. ФОРМА № 3 Відомості про пов’язаних осіб станом на 15 березня 2016 року.
  4. ФОРМА № 4 Відомості про зміни у структурі власності у 2016 звітному році.
  5. ФОРМА № 5 Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 15 березня 2016 року.
  6. Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності.

Документи подаються:

у паперовому вигляді на 13 аркушах;

в електронній формі (електронною поштою на адресу Національної ради) у кількості 7 файлів.

Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: http://shopping-tv.ua

Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних.

Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності.

Директор                                                                                                     Андрєєвський Є.В.
20 березня 2017 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 2

Відомості про власників істотної участі станом на 20 березня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пі Ель Сейлз»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

з/п Власник істотної участі Країна Ідентифікаційні дані Адреса Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності, % Опис взаємозв’язку
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» УКРАЇНА 33104763 03680, м.Київ, вул.Виборзька, 103 100% _ 100% Єдиний засновник та учасник суб’єкта інформаційної діяльності
Директор (посада уповноваженої особи) _____________________(підпис) Андрєєвський Є.В. (прізвище, ініціали)
20 березня 2017 року (дата) Кравченко А.І. (посада, прізвище, ініціали виконавця) (044)492-81-00 (телефон виконавця)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 3

Відомості про пов’язаних осіб станом на 20 березня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пі Ель Сейлз»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

з/п Пов’язана особа Країна Ідентифікаційні дані Адреса Тип пов’язаної особи Опис взаємозв’язку особи із суб’єктом інформаційної діяльності
1 2 3 4 5 6 7
1 ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» УКРАЇНА 33104763 03680, м.Київ, вул.Виборзька, 103 1 Єдиний засновник та учасник суб’єкта інформаційної діяльності
Директор(посада уповноваженої особи) _____________________(підпис) Андрєєвський Є.В. (прізвище, ініціали)
20 березня 2017 року(дата) Кравченко А.І.(посада, прізвище, ініціали виконавця) (044)492-81-00(телефон виконавця)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 4

Відомості про зміни у структурі власності у 2016 році звітному році

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пі Ель Сейлз»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

з/п Особа, щодо якої відбулась зміна Дата зміни Опис зміни Тип правочину та документ, на підставі якого відбулась зміна
1 2 3 4 5
1 ——— ——- ———- Зміни у структурі власності не відбулися

 

Директор(посада уповноваженої особи) _____________________(підпис) Андрєєвський Є.В.(прізвище, ініціали)
20 березня 2017 року(дата) Кравченко А.І.(посада, прізвище, ініціали виконавця) (044)492-81-00(телефон виконавця)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 5

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 20 березня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пі Ель Сейлз»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п Кінцевий бенефіціарний власник Країна Адреса Опис взаємозв’язку
1 2 3 4 5
1 Sandi Cheshko  САНДІ ЧЕШКО Slovenija СЛОВЕНІЯ Zagorji ob Savi Slovenija смт.Загіря Сави Здійснює вирішальний вплив на «ТОВ «Студіо Модерна», який належить 100% акцій суб’єкта інформаційної діяльності.
2 Liviya Dolanc  ЛІВІЯ ДОЛАНЦ Slovenija СЛОВЕНІЯ Zagorji ob Savi Slovenija смт.Загіря Сави Здійснює вирішальний вплив на «ТОВ «Студіо Модерна», який належить 100% акцій суб’єкта інформаційної діяльності.
Директор(посада уповноваженої особи) _____________________(підпис) Андрєєвський Є.В.(прізвище, ініціали)
20 березня 2017 року(дата) Кравченко А.І.(посада, прізвище, ініціали виконавця) (044)492-81-00(телефон виконавця)

Додаток
до Порядку подання телерадіоорганізаціями
та провайдерами програмної послуги інформації
про структуру власності
(пункт 4 розділу ІІ)

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пі Ель Сейлз»